چهارشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 March 27
زیرنویســــاز ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم آب موجود در مخزن 5 سد لار، طالقان، ماملو، كرج و لتيان به ترتيب 58، 40، 19، 14 و 55 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته كاهش يافته است.

همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، 36 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است. حجم آب موجود در مخازن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به 482 ميليون مترمكعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته 36 درصد كاهش نشان مي دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته 751 ميليون مترمكعب ثبت شده بود. همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهاي تامين كننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 17 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

ميزان آب ورودي به مخزن 5 سد زيرپوشش شركت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته 26 ميليون مترمكعب بوده است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
زیرنویســــــ تصویری